ทำไมแคลเซียมและโบรอนถึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพพืชพันธุ์ของคุณ

สุขภาพของพืชพันธุ์ขึ้นอยู่กับสารอาหารหลายอย่าง โดยผ่านทางการดูดซึมและการกระตุ้นเอนไซม์,
นี้ทำให้แน่ใจว่าพืชสามารถรักษาการเจริญเติบโตของรากได้ยอดเยี่ยม ซึ่งดีพอๆกับการเจริญเติบโตโดยรวมของพืชผล

แคลเซียมและโบรอนคือ สารอาหารที่จำเป็นสองอย่างที่การเก็บเกี่ยวต้องพึ่งพิง,
ไม่มีทั้งสองในระดับที่เพียงพอแล้ว พืชจะอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาจากเรื่องสุขภาพของพืชที่ลดลง

ภาวะเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดคือ สิ่งที่ผู้ปลูกและเจ้าของสวนต้องใส่ใจอย่างยิ่ง,
ต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าพืชผลได้เจริญงอกงามอย่างเป็นธรรมชาติและออแกนิค เพื่อที่จะได้ซึ่งแคลเซียมและโบรอนในระดับที่เหมาะสมที่สุด

Plant Nutrients: What They Need and When They Need It

Plant Nutrients: What They Need and When They Need It

We all think about the nutrition we need in our own diets, time and time again. Are you getting enough iron? How about protein? Vitamins and other minerals? Well, these very same questions can be posed to your plants. After all, your backyard and garden companions are living things like you and me, needing nutrition and sustenance to survive.

Why Calcium and Boron Are Vital for Your Plant Health​

Plant health is dependent upon a number of nutrients through absorption and enzyme stimulation, this ensure that the plant maintains thriving root growth as well as good overall crop health. Calcium and boron are two of the essential nutrients that harvests depend on, without adequate levels of both the plants are susceptible to suffering a wide range of physiological disorders in addition to diminished crop health. The fertility of any plant is something that growers and farmers must place great significance on, fighting to ensure that the harvests are fertilized naturally and organically to achieve optimum calcium and boron levels.

Foliar Nutrition as a Maximizing Yield Strategy​

Applying foliar nutrients gives you the ability to apply nutrients the plant needs as it is
developing. Plants have increased demands for certain nutrients during growth stages. Applying
the foliar nutrients at the ideal time and in the appropriate form, improves plant health and
development to increase overall crop yields.

Micronutrients For Your Plant Growth​

Micronutrients are essential for plant growth and play an important role in balanced crop nutrition. They include boron, copper, iron, manganese, molybdenum, zinc, nickel and chloride.
They are as important to plant nutrition as primary and secondary macronutrients, though plants don't require as much of them. A lack of any one of the micronutrients in the soil can limit growth, even when all other nutrients are present in adequate amounts.

...
...

Enter your text here

BLOG PAGE

all right reserved @2015 Napnutriscience Co., Ltd.