Enter your text here

ทำไมแคลเซียมและโบรอนถึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพพืชพันธุ์ของคุณ

Plant Nutrients: What They Need and When They Need It

BLOG PAGE

สุขภาพของพืชพันธุ์ขึ้นอยู่กับสารอาหารหลายอย่าง โดยผ่านทางการดูดซึมและการกระตุ้นเอนไซม์, 

นี้ทำให้แน่ใจว่าพืชสามารถรักษาการเจริญเติบโตของรากได้ยอดเยี่ยม ซึ่งดีพอๆกับการเจริญเติบโตโดยรวมของพืชผล

 

แคลเซียมและโบรอนคือ สารอาหารที่จำเป็นสองอย่างที่การเก็บเกี่ยวต้องพึ่งพิง,ไม่มีทั้งสองในระดับที่เพียงพอแล้ว พืชจะอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาจากเรื่องสุขภาพของพืชที่ลดลง

 

ภาวะเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดคือ สิ่งที่ผู้ปลูกและเจ้าของสวนต้องใส่ใจอย่างยิ่ง,ต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าพืชผลได้เจริญงอกงามอย่างเป็นธรรมชาติและออแกนิค เพื่อที่จะได้ซึ่งแคลเซียมและโบรอนในระดับที่เหมาะสมที่สุด

 

ผนังเซลล์ของพืชและเยื้อหุ้มเซลล์ต้องการแคลเซี่ยมเพื่อช่วยในโครงสร้างและสุขภาพจากการช่วยเหลือในการเจริญเติบโตของพืช เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่พืชหลากหลายต้องเผชิญ, แคลเซี่ยมที่เพียงพอเป็นสิ่งที่จำเป็นจากรากขึ้นมา, พืชใช้แคลเซี่ยมในการส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญของสารอาหารอื่นๆ, คุณภาพของผลไม้, การป้องกันต่อความตึงเครียดของความร้อนและโรคของพืช

 

ด้านล่างนี้คืออาการของการขาดแคลนแคลเซี่ยมของพืช:

• ความโค้งงอของใบใหม่

• การแผดเผาของยอด

• การเป็นจุดบนใบใหม่

• การเจริญเติบโตต่ำ

• รากลีบ

• รอยไหม้บนปลายใบ

• ผลเสียหาย

 

เพิ่มเติมเข้ามาจากแคลเซี่ยม, โบรอนคือสารอาหารอีกอย่างที่พืชต้องมีแต่โชคไม่ดีเลยที่ โบรอนคือสารอาหารที่ขาดแคลนอย่างแพร่หลายทั่วโลก,บ่อยครั้งที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียผลิตผลในพืชพันธุ์อย่างมหาศาลจากทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณโบรอนสนับสนุนความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการทำงานของพืช, และดินบางชนิดนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะขาดแคลนโบรอนมากกว่าการบรรจุโบรอนทั้งในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ละลายและละลาย, พืชต้องการระดับโบรอนที่เพียงพอเพื่อที่จะรักษาประสิทธิผลและสุขภาพ  ที่ดี

 

ด้านล่างนี้คืออาการของการขาดแคลนโบรอนของพืช:

• การเจริญเติบโตไม่เต็มที่และเป็นพุ่มๆ ยุ่งเหยิง

• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิ่ง

• กิ่งเบี้ยว, เปราะ, และ หนา

• การตายของยอดอ่อนที่กำลังเติบโต

• การป้องกันของการออกผล

• ใบเหลือง

 

รูปแบบที่เป็นกรดในการเผาผลาญอาหารของพืชต้องโดนทำให้เป็นกลาง เพื่อที่จะรักษาการผลิตและสุขภาพไว้การติดตามดูการเติบโตของราก, การกระตุ้นเอนไซม์, การดูดซับสารอาหาร, การงอกของหลอดละอองเรณู, คุณภาพของดอกผล, และภาวะการขยายพันธุ์โดยรวมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการควบคุมดูแลแคลเซี่ยมและโบรอนในการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งพื้นฐานในการเจริญก้าวหน้าในการผลิต, ความสำเร็จ, และสุขภาพที่ดีของพืชพันธ์ุ

 

บทบาทของแคลเซี่ยม โบรอนในการเพาะปลูกกาแฟ

การใช้ปุ๋ยเคมีจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการพ่นใบหรือทางระบบชลประทานในการปลูกกาแฟสามารถช่วยปรัปความจำเป็นของต้นกาแฟได้ยกตัวอย่าง, โบรอนและแคลเซี่ยมจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งก่อนที่ต้นจะออกดอก ดังนั้นเอง เมล็ดที่สุขภาพดีและแข็งแรงจึงพัฒนาตามมาโบรอนที่ได้จากการใช้ปุ๋ยเคมีจุลินทรีย์ในดินนั้นเป็นปัญหา, โดยเฉพาะถ้ามันขึ้นอยู่กับปริมาณฝนอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ แคลเซี่ยม โบรอน ของ  Napnutriscience สามารถโดนนำไปฉีดเข้าสู่ระบบชลประทานและรดน้ำในบริเวณรากของต้นได้ เพื่อการดูดซึมในทันที

 

ผลิตภัณฑ์ แคลเซี่ยม โบรอน นำเสนอโดย Napnutriscience

ผลิตภัณฑ์ แคลเซี่ยม โบรอน (น้ำดำ) คือ แคลเซี่ยม โบรอน สำหรับดิน หรือ การพ่นใบ ที่คุ่มค้าที่สุด.

สารคีเลตกรดฟีนอลมืด (Dark Phenolic Acid chelating agents) ส่งเสริมการดูดซับสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ, และจัดหาความเข้ากันได้อย่างที่สุดกับบสารเคมีกำจัดวัชพืช, ยาฆ่าแมลง, สารฆ่าเชื้อรา, และปุ๋ยเคมีที่ละลายได้

 

แหล่งที่มา : http://www.cropnutrition.com/efu-micronutrients

http://www.indigrow.com/indigrow-ag-hort/plantation-crops

https://www.growerstrust.com/blogs/news/13573081-calcium-and-boron-are-essential-for-plant-health

 

 

 

all right reserved @2018 Napnutriscience Co., Ltd.